Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc: Giá trị xây dựng cơ bản tăng 15%

Kết thúc năm 2020, giá trị xây dựng cơ bản của huyện Yên Lạc đạt 1.784 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quản lý quy hoạch, huyện đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 09 xã NTM, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 10 địa điểm dự án và tổ chức lập quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện kêu gọi nhà đầu tư vào các khu đô thị, khu nhà ở theo quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn do Công ty Quảng Lợi làm chủ đầu tư, quy mô hơn 8,5 ha; Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc – Thăng Long làm chủ đầu tư; Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng do Công ty TNHH thương mại Kết Hiền làm chủ đầu tư.

 

 

Trong năm qua, huyện cũng tăng cường quản lý đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp. Trong số 154 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, huyện đã giải quyết đúng hạn 100% số hồ sơ và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí cho ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng. Các công trình, dự án thi công, huyện đều đảm bảo tiến độ, bàn giao và đưa vào sử dụng đạt chất lượng theo quy định.

Năm 2021, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc xây dựng không phép và sai quy hoạch được duyệt. Cùng với triển khai GPMB và đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 21/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*