Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu ở Hồng Châu

Xác định xây dựng nông thôn mới là tiền đề để nâng cao các điều kiện vật chất, tinh thần cho người dân, những năm qua, Chi bộ thôn 7 (Ngọc Đường), xã Hồng Châu đã nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, tích cực cùng nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, tạo sự đổi thay diện mạo nông thôn.

Thôn 7 hiện có 215 hộ với gần 800 nhân khẩu, Chi bộ thôn có 27 đảng viên. Năm 2015 sau khi xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy xã Hồng Châu đã xây dựng Nghị quyết về việc thực hiện giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch Nhà nước giao năm 2020, đồng thời căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 “Về ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020”, Đảng ủy - UBND xã lựa chọn thôn 7 để triển khai xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Ngay từ khi nhận kế hoạch, Chi bộ đã tiến hành tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên cùng nhân dân và xác định: được lựa chọn làm điểm xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Từ đó, Chi bộ thôn đã chủ động xây dựng Nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể. Căn cứ tình hình thực tiễn và bám sát các tiêu chí xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm căn cứ vào tình hình thực tiễn và bám sát bộ 09 tiêu chí, 24 nội dung theo quy định của UBND tỉnh về xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay, góp sức.

Trong quá trình thực hiện, Chi bộ thôn chú trọng đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và vai trò, trách nhiệm của từng người dân. Cụ thể, Chi bộ đã chỉ đạo chi hội Phụ nữ tuyên truyền vận động đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình; đăng ký trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan. Chi hội Nông dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ về vốn, phát triển mô hình sản xuất giúp các hộ nghèo trong thôn thoát nghèo; chi đoàn Thanh niên vận động đoàn viên, hội viên đặc biệt là lực lượng sinh viên, học sinh có năng khiếu về mỹ thuật tổ chức vẽ tranh tường trên các tuyến đường trục thôn… .

 

 

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay thôn 7 xã Hồng Châu đã hoàn thành 7/9 tiêu chí, 18/21 nội dung xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn đã thực hiện cải tạo xong 30 vườn hộ, đầu tư chỉnh trang xong công trình vệ sinh, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đồng thời trồng được 0,4km đường hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Hiện nay, thôn đang tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân để phấn đấu hoàn thành đủ 9/9 tiêu chí để được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021./.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 18/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*