Thời sự tổng hợp

UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 1/2021

Sáng ngày 14/01/2021, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 1/2020. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Lê Huy - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện.

 

Tại hội nghị thường kỳ tháng 01/2021, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Báo cáo kết quả phòng chống thiên tai và TKCN năm 2020; Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Yên Lạc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 và Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021; Báo cáo kết quả công tác thi đua yêu nước năm 2020; Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021; kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT và giải tỏa hành lang ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch cao điểm thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Báo cáo kết quả huấn luyện lực lượng vũ trang huyện năm 2020; Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang huyện năm 2021.

 

 

Theo đó, tại nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông thống nhất nội dung văn bản; đề nghị các thành phần tham dự hội nghị tập trung triển khai thực hiện sau khi ban hành văn bản; đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ công nhận đất dịch vụ cho các hộ đã nhận tiền bồi thường GPMB đối với xã Đồng Văn; đề nghị UBND thị trấn Yên Lạc tập trung tổ chức kiểm đếm bắt buộc GPMB cụm công nghiệp Minh Phương và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với CCN Đồng Văn.

Với báo cáo kết quả phòng chống thiên tai và TKCN năm 2020; Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung kế hoạch và đề nghị bổ sung nội dung hoàn thành các điếm canh đê từ dốc chợ Rau đi dốc Lồ xong trong quý I/2021. Đối với các điếm canh đê từ dốc chợ Rau đi Đại Tự, nếu phải sửa chữa, yêu cầu có phương án sửa chữa đảm bảo trong mùa mưa lũ.

Trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Yên Lạc giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu ấn định đối với từng xã, đến năm 2025 mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm; các đơn vị triển khai thực hiện (chủ thể thực hiện là hộ gia đình, cá nhân, tuy nhiên cơ quan nhà nước vào cuộc để thực hiện); Nghiên cứu, rà soát đưa 01 sản phẩm mang thương hiệu OCOP lúa huyện Yên Lạc.

Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Trung Hà làm việc thống nhất nội dung, đề xuất các phương án bằng văn bản gửi Bộ CHQS tỉnh xin ý kiến vào ngày 20/01/2021. Về mục tiêu, đề nghị tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu (không được thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện);  Phấn đấu mỗi xã có 01 sản phẩm được đánh giá 3 sao cấp tỉnh trở lên; Về Giáo dục và Đào tạo, đề nghị bổ sung số liệu về đào tạo nghề; Về hệ thống chính trị, hành chính công, đề nghị cụ thể hơn. Thực hiện xã NTM kiểu mẫu, đề nghị cụ thể hơn, dự kiến số lượng xã thực hiện NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức thực hiện, yêu cầu các cơ quan bổ sung nhiệm vụ thực hiện hàng năm để triển khai thực hiện; Bổ sung nhiệm vụ cụ thể hàng năm của các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhiệm vụ đối với BCĐ các xã: tuyệt đối không để nợ đọng XDCB. Giao phòng Nông nghiệp là cơ quan thường trực, theo dõi tổng hợp báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng, 01 năm và tổng kết cuối giai đoạn. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi của cấp có thẩm quyền về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí sẽ điều chỉnh bổ sung, nghiên cứu, điều chỉnh thời gian các xã thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo hợp lý.

Trong Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu, điều chỉnh lại nội dung kế hoạch theo hướng chi tiết, cụ thể hơn.

Báo cáo kết quả đảm bảo trật tự ATGT năm 2020; Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị các đại biểu dự hội nghị tham gia ý kiến và gửi về cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến.

Các báo cáo, kế hoạch còn lại, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông cơ bản thống nhất với các nội dung và yêu cầu triển khai ban hành, thực hiện.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 14/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*