Đưa NQ của Đảng vào CS

Hiệu quả chính sách nâng mức cho vay và thời hạn cho vay của NHCSXH huyện Yên Lạc

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn vay tối đa đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, người dân địa phương; tạo sức bật cho các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách qua NHCSXH đã giúp không ít hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Yên Lạc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với mức vay hạn chế, thời hạn cho vay ngắn khiến nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tuy đã tiếp cận nguồn vốn nhưng khó xoay vòng và mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhằm khắc phục những tồn tại đó, ngày 22/02/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 12 về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay, đối với các nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo... Theo đó, từ ngày 01/3/2019, mức cho vay tối đa được nâng lên từ 50 triệu lến 100 triệu/hộ không bảo đảm tiền vay, thời hạn cho vay chương trình hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng được kéo dài đến 120 tháng (trước đây là 60 tháng) nhằm tạo điều kiện cho việc quay vòng vốn, phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của đối tượng được đầu tư dài hạn.

 

 

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn vay tối đa đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, người dân địa phương; tạo sức bật cho các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

5 năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Lùn, thôn Cổ Tích, xã Đồng Cương thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình chị đã mua bò giống và đầu tư nhà xưởng, nhận gia công đồ mộc, kinh tế gia đình dần ổn định. Tháng 2/2020, được biết gia đình chị có nguyện vọng vay vốn để mở rộng xưởng sản xuất, chính quyền, Hội LHPN xã Đồng Cương đã tạo điều kiện để chị tiếp cận nguồn vốn vay để giải quyết việc làm và mở rộng sản xuất kinh doanh theo quy định mới của NHCS Việt Nam đối với hộ cận nghèo. Theo đó, số tiền được vay tối đa đến 100 triệu đồng, thời hạn cho vay cũng được kéo dài từ 60 tháng lên 120 tháng. Có vốn, chị Lùn đầu tư mua máy móc, mở rộng nhà xưởng. Hiện tại, xưởng sản xuất có thu nhập ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động, với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Chị Lùn cho biết: Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách huyện đã tạo động lực để gia đình tôi phát triển kinh tế, có công việc, thu nhập tạm ổn định. Sau bao năm thuộc diện hộ nghèo, đến nay, gia đình đã thoát nghèo, con cái được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc tiếp tục tham mưu với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo UBND cấp xã; các hội, đoàn thể chính trị phối hợp các Tổ TK&VV đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, đối tượng, các quy định, thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay; giúp đồng vốn phát huy tối đa hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trong những năm tiếp theo.

 

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 13/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*