Tin kinh tế

Xã Đồng Văn phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 2.325 tỷ đồng trong năm 2021

Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, kết thúc năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Đồng Văn vẫn đạt gần 1.985 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người của xã đạt 143 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm.

Trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản, xã đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, đưa hệ số sử dụng đất lên hơn 2 lần và đạt năng suất thủy sản 2,8 tấn/ha. Hiện nay, xã đã phát triển được mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ sông trong ao cho hiệu quả kinh tế cao.

 

 

 

Mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19, song nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã Đồng Văn đã chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu từ cuối năm 2019 và tìm kiếm thị trường mới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các ngành nghề kinh tế chủ lực như: phôi thép, thép thành phẩm, tái chế nhựa … nên hoạt động sản xuất công nghiệp của xã vẫn đạt giá trị sản xuất hơn 1.280 tỷ đồng.

Trong năm 2020, xã Đồng Văn đã xử lý 22 trường hợp vi phạm về đất đai với số tiến phạt hành chính 134 triệu đồng và tổ chức được 02 đợt giải tỏa các trường hợp vi phạm trả lại nguyên trạng mặt bằng đất nông nghiệp. Toàn xã đã thực hiện 33 công trình xây dựng, trong đó có 25 công trình chuyển tiếp và 08 công trình khởi công mới. Xã cũng xây dựng xong 44 tuyến cống, rãnh thoát nước với chiều dài hơn 3 km, đạt 126% chỉ tiêu kế hoạch được giao, qua đó đã khắc phục ô nhiễm môi trường tại các thôn dân cư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự có nhiều khởi sắc, khi xã chỉ còn 16 hộ hộ nghèo đạt 0,47%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; các hoạt động chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm đúng mức; an ninh trật tự luôn được xã đảm bảo.

Trong nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Đồng Văn đã chỉ đạo thôn Yên Lạc 4 đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu và đã đăng ký sản phẩm trứng vịt lộn theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Năm 2021, xã Đồng Văn đề ra mục tiêu đạt tổng giá trị sản xuất 2.325 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020. Trong đó, ngành Thương mại - Dịch vụ sẽ tăng 23,4%; ngành Công nghiệp - TTCN và xây dựng tăng 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người của xã trong năm 2021 sẽ tăng lên 69,9 triệu đồng/năm. Xã cũng phấn đấu duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng xã NTM và đưa thôn Đồng Lạc 1, thôn Báo Văn 2 hoàn thành thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, xã đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*