Xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Yên Lạc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã xây dựng và duy trì được 150 mô hình “Đoạn đường tự quản” về bảo vệ môi trường; 25 CLB, Tổ phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon; 75 mô hình tổ nhóm phụ nữ vệ sinh môi trường. Hội cũng xây dựng được 50 mô hình “phân loại rác thải tại gia đình”, 52 mô hình “nhà sạch vườn xanh” và 58 mô hình “Đường hoa phụ nữ”các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu của huyện nhà, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn ở mỗi làng quê.

Để phong trào thực sự có hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân, giúp hội viên và nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là của người dân và thành quả của nông thôn mới cũng là của người dân. Cùng với vận động hội viên tham gia phát triển mạnh về kinh tế, Hội chỉ đạo 100% cơ sở hội thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch” gắn với mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã xây dựng và duy trì được 150 mô hình “Đoạn đường tự quản” về bảo vệ môi trường; 25 CLB, Tổ phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon; 75 mô hình tổ nhóm phụ nữ vệ sinh môi trường. Hội cũng xây dựng được 50 mô hình “phân loại rác thải tại gia đình”, 52 mô hình “nhà sạch vườn xanh” và 58 mô hình “Đường hoa phụ nữ”các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

Hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và giải quyết việc làm, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giúp chị em vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập; hỗ trợ chị em kiến thức sản xuất và đã tổ chức được 91 lớp dạy nghề may, làm hoa lụa, qua đó đã có thêm hơn 4.000 lao động nữ có việc làm trong lúc nông nhàn.

 

 

Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ và nhân dân chung sức nâng cao các tiêu chí NTM để xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu./.

                                                                        Lệ Huyền

 

Ngày đăng: 07/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*