Thời sự tổng hợp

Xã Đồng Cương kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Kiên quyết xử lý các trường hợp mới phát sinh, từng bước giải quyết dứt điểm những trường hợp vi phạm còn tồn tại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền… là những giải pháp được Đảng ủy, UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc triển khai trong những năm qua nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
Cán bộ địa chính xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc tuyên truyền Luật Đất đai cho người dân. Ảnh: Trường Khanh

 

Thôn Vật Cách, xã Đồng Cương giáp với đường tránh Vĩnh Yên, đường 305A, đường đi huyện Yên Lạc - thành phố Vĩnh Yên, rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán, giao thương.

Hiện nay, thôn Vật Cách có 7 hộ vi phạm pháp luật đất đai, diện tích gần 600m2, trong đó có 1 hộ vi phạm từ trước năm 2014, còn lại là các hộ vi phạm sau ngày 1/7/2014. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Thuê đất nông nghiệp của UBND xã để phát triển kinh tế nhưng anh Nguyễn Văn Khoa, thôn Vật Cách lại cố tình xây dựng lán trại trái phép. Qua nhiều lần vận động, tuyên truyền, vừa qua, anh Khoa đã tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm, trả lại nguyên hiện trạng đất ban đầu.

Trưởng thôn Vật Cách Lưu Văn Minh cho biết: Thôn có hơn 600 hộ với hơn 1.200 khẩu. Tuy có vị trí “đắc địa”, giá đất có giá hơn các địa phương khác, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nên tình trạng vi phạm đất đai trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Dựa trên các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, UBND xã, ban lãnh đạo thôn đã họp bàn, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thôn.

Trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên tuần tra, phát hiện và báo cáo xử lý kịp thời những trường hợp mới vi phạm; đưa ra giải pháp, lộ trình giải quyết những trường hợp còn tồn tại.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai mạnh mẽ, với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Thôn phấn đấu đến năm 2023 sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm, kể cả các trường hợp vi phạm từ trước năm 2014.

Không chỉ thôn Vật Cách, tại các thôn khác trên địa bàn xã Đồng Cương, công tác quản lý đất đai được thực hiện quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Xác định công tác quản lý đất đai có vai trò quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, UBND xã ban hành quyết định thành lập Hội đồng xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất và tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Đồng Cương.

Xã kiện toàn BCĐ xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất và tiếp tục thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn tại, UBND xã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng thôn. Trong đó người đứng đầu là các trưởng thôn, thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp mới phát sinh, xử lý kịp thời.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đảng ủy, UBND xã giao cho các đảng ủy viên phụ trách địa bàn, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền đến các đảng viên, hội viên, nhân dân về các quy định của Luật Đất đai.

Quan điểm của xã là phát hiện sớm, xử lý ngay, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Đối với những trường hợp phát hiện mới, UBND xã kiên quyết xử lý dứt điểm, tránh gây tốn kém, lãng phí, thiệt hại cho các hộ vi phạm cũng như thời gian, kinh phí, lực lượng, phương tiện tổ chức cưỡng chế.

Một trong những giải pháp quan trọng là nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Chủ tịch UBND xã là người có trách nhiệm, thẩm quyền và chịu trách nhiệm nếu để phát sinh trường hợp vi phạm mới mà không có biện pháp xử lý; các trưởng thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để phát sinh trường hợp vi phạm mới trong thôn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai được chú trọng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Từng bước xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo lộ trình.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Cương cơ bản ổn định, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai được kiểm soát, từ đầu năm đến nay, xã không có trường hợp vi phạm mới .

Đối với 38 trường hợp vi phạm đất đai còn tồn tại, UBND xã đã xây dựng kế hoạch xử lý theo lộ trình, mỗi năm xử lý 20% số trường hợp vi phạm, đến năm 2024 sẽ giải quyết dứt điểm 100% trường hợp còn tồn tại.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của địa phương là các trường hợp này phần lớn đã vi phạm từ lâu, trong 38 trường hợp vi phạm, có 18 trường hợp đã vi phạm từ trước tháng 7/2014, 20 trường hợp vi phạm sau tháng 7/2014, chủ yếu là lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép, giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất không đăng ký, chuyển đổi, chuyển nhượng trái pháp luật…

Một số cán bộ còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, một số hộ lợi dụng ngày nghỉ, đêm tối cố tình đổ đất, xây dựng trái phép; thời gian hoàn thiện hồ sơ, quy trình tiến hành cưỡng chế gặp khó khăn do thủ tục rườm rà, phức tạp…

Theo: Kim Ngân (Báo VP)

 

Ngày đăng: 06/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*