Xây dựng nông thôn mới

Kết quả bước đầu từ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu ở Yên Lạc

Xác định xây dựng NTM là một hành trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và trên nền tảng của huyện NTM đầu tiên của tỉnh, huyện Yên Lạc đã mạnh dạn, tạo đột phá cho mình khi đề ra mục tiêu có 02 xã hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao và có 17 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Để đạt mục tiêu này, huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát đánh giá đúng thực trạng và các nội dung cần thực hiện hoàn thành tiêu chí trong năm 2020, tổ chức các đoàn công tác gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, cán bộ làm công tác xây dựng NTM các xã và Bí thư chi bộ, trưởng thôn đi học tập kinh nghiệm xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đoàn đã học tập được ở xã bạn quan điểm chỉ đạo theo phương châm 5 rõ là: rõ người, rõ địa chỉ, rõ công việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả và cách thức triển khai thực hiện từ dưới lên trên, từ xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu, thôn NTM nâng cao rồi đến xã NTM nâng cao. Cùng với phát huy vai trò nòng cốt của Tổ liên gia tự quản trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và trồng cây xanh, thì vai trò của cán bộ, đảng viên bằng hành động cụ thể cũng được coi trọng. Từ kinh nghiệm học tập được ở xã bạn và với quan điểm xây dựng NTM đi vào thực chất, không chạy theo phong trào, không đốt cháy giai đoạn, huyện Yên Lạc đã xác định mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân cùng tham gia bảo vệ thành quả xây dựng NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Cùng với đó, huyện khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích người dân chủ động áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kết và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ đó, ở mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, đã cho thấy sự chuyển biến về chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng cao, trong đó có nhiều tiêu chí đã thực sự bứt phá, ghi dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của nhân dân.

 

 

 

Về lại xã NTM Liên Châu - xã đạt chuẩn NTM sớm nhất của tỉnh, đồng thời cũng là xã tiếp tục được chọn làm điểm của cả tỉnh và của huyện Yên Lạc trong xây dựng NTM nâng cao. Nét mới ở đây không chỉ là cảnh quan môi trường khang trang, đường xá thông thoáng với nhiều hoạt động mới trong đời sống tinh thần mà đời sống kinh tế của bà con cũng có bước phát triển rõ rệt. Để giải quyết bài toàn kinh tế nông nghiệp, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa KHKT, cây, con giống mới có năng suất, hiệu quả kinh tế vào sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Xã đã phát triển được các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến như: mô hình sản xuất rau an toàn trên quy mô 4 ha đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm; mô hình sản xuất chuối tiêu hồng an toàn quy mô 50 ha, doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Xã cũng xây dựng được mô hình sản xuất đậu tương Vinasoy tập trung cho năng suất cao trên diện tích đất pha cát. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác của xã hiện đã đạt 140 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 1,46%.

 

 

 

Hạ tầng giao thông và cảnh quan nông thôn của Liên Châu cũng khoác lên mình một màu tươi mới, khi các tuyến đường giao thông ở tất cả 11/11 thôn dân cư được người dân trồng hoa thanh táo, cây xanh hai bên đường và có hệ thống điện chiếu sáng; Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn được chỉnh trang và phủ xanh hàng rào. Cùng với tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, nhân dân các thôn trong xã cũng thường xuyên tham gia các hoạt động, các CLB văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

 

 

So với các điều kiện để đạt xã NTM nâng cao theo Quyết định số 08 ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay xã Liên Châu đã đạt 4/5 tiêu chí, đạt 28/29 nội dung của xã NTM nâng cao. Xã cũng chỉ đạo thôn Nhật Tiến 2 đạt 9/9 tiêu chí và đạt 21/21 nội dung; thôn Nhật Chiêu 1 đạt 8/9 tiêu chí và đạt 20/21 nội dung của tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

 

 

 

Xây dựng xã NTM nâng cao, Cấp ủy, Chính quyền xã Yên Đồng đã chủ động đề ra các chủ trương, phương hướng chỉ đạo, tận dụng các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội và tập trung nỗ lực cho các tiêu chí khó thực hiện như: nâng cao thu nhập, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương. Chính vì vậy, diện mạo nông thôn mới và chất lượng cuộc sống của người dân trong xã Yên Đồng đã có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm đạt chuẩn NTM.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo ra một vùng quê đáng sống, sau khi phát động phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã đã phân công cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, từng thôn, từng địa bàn dân cư, tranh thủ các nguồn lực, huy động sự tham gia của người dân để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và các thiết chế văn hóa. Xã đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo và nâng cấp xong 01 tuyến đường giao thông dài 900 m với tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng; xây dựng được 1,8 km rãnh thoát nước thải; giải phóng mặt bằng, đầu tư xây mới nhà lớp học trường Mầm non xã và chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn Gia, thôn Đông Mẫu.

 

 

 

Xã tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong đó đã ưu tiên phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các mặt hàng: chăn, ga, gối đệm, bông vải sợi,…. để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo vườn hộ với các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: bưởi, cam canh, xã đã phát triển được mô hình thủy sản với quy mô 6 ha, hàng năm cho doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng. Năm 2020, giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác của xã đã đạt 142 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,7 triệu đồng.

 

 

 

Với hệ thống đường giao thông thông thoáng, được trồng cây xanh đạt tỷ lệ 90% và có 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa, có hệ thống điện chiếu sáng; người dân duy trì thường xuyên hoạt động thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Cùng với đó, hệ thống trường học ở cả 3 cấp học đều đạt chuẩn Quốc gia, các thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện, người dân có thêm các điểm sinh hoạt văn hóa, điểm vui chơi giải trí, thể dục thể thao…. đang tạo cho cảnh sắc nông thôn mới của Yên Đồng đổi thay rõ rệt so với lúc mới đạt chuẩn NTM.

Quyết tâm tạo cho bộ mặt nông thôn ở các làng quê có thêm diện mạo tươi mới, chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình ngày càng cao hơn, làng quê yên bình và lòng dân phấn khởi, huyện chỉ đạo mỗi xã xây dựng 01 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Đây được xem là cách làm phù hợp đem lại nhiều kết quả mong đợi, bởi khi xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu sẽ đi vào những nội dung rất cụ thể ở các hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Điều này sẽ phát huy hiệu quả, vai trò chủ thể của người dân và sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu. Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay dáng dấp thôn dân cư NTM kiểu mẫu ở các địa phương cơ bản được hình thành; chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện; giá trị truyền thống ở mỗi làng quê được giữ gìn và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; môi trường nông thôn có bước chuyển biến rõ nét, ý thức của người dân về vệ sinh bảo vệ môi trường đã được nâng lên. Việc xây dựng được những thôn dân cư NTM kiểu mẫu đã tạo động lực để chính quyền và người dân cùng chung tay nỗ lực làm đẹp thêm cho mỗi làng quê. Có mặt tại các thôn đạt các tiêu chí của thôn dân cư NTM kiểu mẫu, người dân nơi đây, ai cũng phấn khởi, hài lòng với những thay đổi của quê hương.

 

 

Thành công bước đầu của Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đang thực sự là luồng gió đổi mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện ở vùng nông thôn huyện Yên Lạc. Đây là kết quả tất yếu cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời càng khẳng định thêm tính đúng đắn và hiệu quả của Nghị quyết số 26 về phát triển Nông nghiệp - Nông thôn - và Nông dân. Và đó cũng chính là tiền đề vững chắc để phong trào NTM nâng cao, kiểu mẫu ở huyện Yên Lạc thời gian tới đây thực sự đi vào chiều sâu và chất lượng./.

                                                             Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*