Tin An ninh quốc phong

Huyện Yên Lạc xử lý 3.939 vụ vi phạm hành chính.

Thời gian qua, số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Yên Lạc có biểu hiện đa dạng và phức tạp trên các mặt của đời sống xã hội. Toàn huyện có 3.939 vụ vi phạm hành chính trong năm 2020. Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vi phạm về đất đai, vi phạm các quy định về môi trường, phòng chống covid 19….

 

Để thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó quan tâm đến những đối tượng có nguy cơ vi phạm, người có thẩm quyền xử lý. Các ngành chức năng của huyện cũng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xử phạt nhằm giúp cán bộ, công chức nắm chắc văn bản pháp luật và kỹ năng xử lý từng đối tượng, nhóm hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực để công tác xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả. Năm 2020, UBND huyện đã ban hành 3.939 quyết định, trong đó có 3.844 quyết định đã thi hành xong với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, nhân dân hiểu rõ, từ đó nâng cao nhận thức và tạo ra ý thức cao trong chấp hành pháp luật. Huyện cũng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và các điều kiện về con người, kinh phí, các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 31/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*