Thời sự tổng hợp

Yên Lạc: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021

Chiều gày 30/12/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban ngành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng, ban ngành huyện và các xã, thị trấn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh.

 

Để thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thái Dương yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn ngay sau khi nhận chỉ tiêu giao, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng dự toán chi tiết theo dự toán được giao, lập kế hoạch chi tiêu đúng định mức, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 31/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*