Thời sự tổng hợp

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy năm 2020

Sáng ngày 30/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh – PBT TT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; Nguyễn Thị Huấn – PBT TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khắc Hiếu đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của kiểm điểm. Đồng thời yêu cầu quá trình kiểm điểm tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự và thời gian; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng sự thật, không nể nang, né tránh, khách quan, công tâm… Các đồng chí trong BTV cần tập trung phân tích, đánh giá sâu vào các hạn chế, khuyết điểm để tự soi, tự sửa, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và mỗi đồng chí trong BTV đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức triển khai hiệu quả. Trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 10.266,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện đạt 1.449,1 tỷ đồng, tăng 2,5 % so với cùng kỳ; lĩnh vực CN - TTCN - XD đạt 6.077,6 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 2.739,8 tỷ đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được tăng cường, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng phần việc mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách. Đồng thời thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, phát huy thuận lợi và đoàn kết, thống nhất cao trong cả tập thể nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 30/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*