Tin An ninh quốc phong

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng 29/12/2020, UBND huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên cho các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các đồng chí là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện giới thiệu những nội dung cơ bản: Luật Dân quân tự vệ 2019; các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về các chiến lược quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh, cùng với quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

 

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm rõ quy định của Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đây làm cơ sở để UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương.

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 29/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*