Tin kinh tế

Xã Trung Kiên đạt giá trị sản xuất 152 triệu đồng/ha canh tác

Năm 2020, giá trị sản xuất bình quân trên ha canh tác của xã đạt 152 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng.

Với “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, tổng giá trị sản xuất của xã Trung Kiên đạt hơn 336 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản của xã đạt hơn 52 tỷ 864 triệu đồng, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt hơn 98 tỷ đồng, thương mại – dịch vụ đạt trên 185 tỷ đồng. Năm 2020, giá trị sản xuất bình quân trên ha canh tác của xã đạt 152 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng.

 

 

Trong sản xuất nông nghiệp, xã đã chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và đã triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ nông nghiệp. Xã đưa giống ngô 511 cho năng suất, chất lượng cao vào trồng thí điểm, áp dụng phương thức bẫy sâu keo mùa thu tại xứ đồng Liên Bì thôn Lưỡng 1 và thôn Miêu Cốc đạt hiệu quả cao; thực hiện hỗ trợ 50% chi phí mua máy sản xuất nông nghiệp cho 05 hộ gia đình với giá trị trên 52 triệu đồng. Chăn nuôi của xã tiếp tục phát triển ổn định với hơn 600 con trâu bò, 3.100 con lợn và 21.000 con gia cầm. Trong năm, dự án chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP với các cơ sở chăn nuôi bò sữa tại thôn Lưỡng 2 và mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt tại thôn Gảnh Đá tiếp tục cho hiệu quả kinh tế.

Năm 2020 cũng là năm xã khởi sắc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khi có tới 43 công trình xây dựng được tổ chức khởi công. Trong đó, có 37 công trình liên quan đến cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các thôn dân cư. Hiện nay, 100% số hộ của xã Trung Kiên đã được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Cùng với đó, xã cũng đảm bảo ổn định an ninh trật tự, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.  

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 28/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*