Đưa NQ của Đảng vào CS

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Yên Lạc về công tác triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 27/12/2020, đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Lạc về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Tiếp và làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng, ban huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Bí thư Huyện ủy đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới; nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Yên Lạc phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Mục tiêu cụ thể, huyện phấn đấu có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9,0% đến 9,5%/năm; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm từ 9,9% đến 13,1%; công nghiệp - xây dựng từ 61,2% đến 64,5%; dịch vụ từ 25,6% đến 25,7%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 - 80 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 400 tỷ đồng và có từ 1 đến 2 xã trở thành thị trấn; 3 xã trở thành đô thị loại V. Để hiện thực hoá mục tiêu này, huyện Yên Lạc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý, tình trạng vi phạm đất đai; khó khăn trong triển khai xây dựng một số dự án; công tác bồi thường GPMB; việc thành lập đội trật tự đô thị; việc đầu tư ngân sách cho các xã, thôn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu…

 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình hành động của Đảng bộ huyện Yên Lạc đã đúng hướng, trong đó huyện cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm ổn định kinh tế; ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thu hút các nguồn lực để đầu tư cho phát triển… Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện cần rà soát, bổ xung các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình hiện nay; cần tiếp tục quan tâm phát triển nông - lâm nghiệp, chú trọng đến những cây trồng trọng điểm đã trở thành hàng hóa, khuyến khích nông dân trồng thêm nhiều loại cây trồng có năng suất cao để phát triển kinh tế; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, cơ sở tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; quan tâm đề án nâng cao thu nhập, chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; quy hoạch, tiến tới xây các sân chơi, các CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT tại khu đông dân cư để động viên, khích lệ tinh thần VHVN cho nhân dân; xây dựng làng nghề gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì ngành GD&ĐT của huyện luôn giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh. Năm 2021 và những năm tới, lãnh đạo huyện Yên Lạc cần dành thời gian quan tâm đến những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn, không để xảy ra bức xúc kéo dài thành điểm nóng; tăng cường lực lượng quốc phòng an ninh, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; quan tâm công tác xây dựng chính trị tư tưởng, công tác củng cố, tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện thường xuyên, thực hiện tốt công tác dân vận; tập trung quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 27/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*