Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp cuối năm)

Trong 02 ngày 24,25/12/2020 HĐND huyện Yên Lạc tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp cuối năm 2020). Các đồng chí: Đồng chí Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Hải Đăng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện; đại biểu cử tri các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2020, dự toán sách năm 2021...

Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua dự thảo 08 nghị quyết: gồm: Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết về giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghị quyết về kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19 HĐND huyện; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; năm 2020 cũng là năm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và huyện Yên Lạc nói riêng. Dịch bệnh đã làm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống mọi mặt của nhân dân bị ảnh hưởng. Mặt khác, tình hình thời tiết mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội. Song, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Mặc dù một số chỉ tiêu giảm nhẹ so với kế hoạch, nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế và tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức. Đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác GPMB một số công trình, dự án còn có những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư; việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở một số xã, thị trấn chưa thật sự quyết liệt; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế lao động việc làm còn nhiều hạn chế; tội phạm về trật tự xã hôi, ma túy, cầm đồ, tín dụng đen vẫn còn tiềm ẩn...

Năm 2020, tình hình KT - XH huyện Yên Lạc đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 10.266,5 tỷ đồng, tăng 8,4% so cùng kỳ. Trong đó: NN-LN-TS: 1.449,1 tỷ đồng, tăng 0,4%; giá trị sản xuất CN-XD đạt 6.077,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ; Dịch vụ đạt 2.739,8 tỷ đồng, tăng 5,9% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN-XD, dịch vụ, giảm tỷ trọng Nông – Lâm – TS; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 237.252 triệu đồng (đạt 108% so kế hoạch); Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%; giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, trong đó có 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý vi phạm Luật đất đai, BT-GPMB, giải quyết đơn thư KNTC được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các công trình chào mừng Đại hội Đảng được triển khai thực hiện tốt; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững…

 

 

Các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí cao với các báo cáo trình kỳ họp và dành thời gian thảo luận các nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh sự phát triển KT-XH của huyện đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH đề ra trong năm 2021. Trong thời gian tới, huyện tập trung sự chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, chuyên môn; các cấp, chính quyền, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19; và Bầu cử Quốc hội và HĐND 3 cấp; xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; hoàn thành dồn thửa đổi ruộng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được phân bổ vốn năm 2020 và các dự án khởi công năm 2021... Thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp; chính sách với người có công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VH-XH; duy trì các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục theo tiêu chí mới; xây dựng các thiết chế văn hoá; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ vững ANCT-TTATXH. Tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước, cải tiến phương pháp chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện và cấp cơ sở; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, cải cách TTHC ở cấp cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân tham gia, bàn bạc, giải quyết các vấn đề của huyện...

Trên tinh thần tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết: Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết về giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghị quyết về kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19 HĐND huyện; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Dũng khẳng định: Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; Kỳ họp thứ 24 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đầu tư công; thu, chi ngân sách của huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đối với những vấn đề trọng tâm đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm,… Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 08 Nghị quyết. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Để khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021; Thực hiện phát triển đô thị gắn với việc xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu; phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện... Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BT - GPMB, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách và quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng Kế hoạch triển khai thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn và trường học. Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2020-2021 theo hướng đổi mới căn bản toàn diện. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát; tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tăng cường giám sát, khảo sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND, các cơ  quan chuyên môn của UBND, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện mới ban hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành TW khóa 12 và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục làm tốt công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, phương án bảo vệ ANTT, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 25/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*