Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện Yên Lạc thực hiện tốt Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đặt mục tiêu: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Để góp phần cùng tỉnh, cùng đất nước thực hiện thành công mục tiêu trên, những năm qua, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và nhân dân về công tác dân số; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật, nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng các đề án hướng tới mục tiêu dân số và phát triển đồng thời các chương trình kế hoạch hóa gia đình, chương trình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tầm soát dị tật, bệnh tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.


Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông
về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, năm 2020, toàn huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số; phát 900 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền, phát trên 21.300 tờ rơi, gần 3.600 cuốn bản tin. Tổ chức 17  hội nghị truyền thông, tư vấn chăm sức sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp tránh thai, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS cho trên 1.600 cặp vợ chồng. Tổ chức 8 hội nghị truyền thông sức khỏe cho 1.075 người cao tuổi; 10 hội nghị cung cấp kiến thức về lợi ích sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho gần 1.000 mang thai…

Trong năm, toàn huyện có 42.141 phụ nữ từ 15-49 tuổi được khám, quản lý, theo dõi sức khỏe sinh sản tại cơ sở y tế, đạt tỷ lệ 100%; 75% số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Gần 88% phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh; 47% trẻ được khám sàng lọc sơ sinh. Tỷ suất sinh còn 15.4%o; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 1,06%, giảm 0,24% so với năm ngoái; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 14,8%, giảm 1,2%; tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh 110.6 nam/100 nữ, giảm 1.4 nam/100 nữ so với cùng kỳ.

Đến nay, Yên Lạc có 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Đề án về khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên; 100% xã, thị trấn duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ tiền hôn nhân; nhiều địa phương như: Nguyệt Đức, Đại Tự, Liên Châu, Trung Hà, Yên Phương, Thị trấn Yên Lạc, Trung Nguyên duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3.

Năm 2021, huyện Yên Lạc phấn đấu, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 10%; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh con 110 nam/100 nữ; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,03%. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội trong công tác tuyên truyền, phối hợp lồng ghép mục tiêu dân số với phát triển thông qua các hoạt động và chương trình công tác của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, nâng cao hiệu quả mô hình truyền thông dân số với phát triển. Hằng năm, Trung tâm Y tế huyện mở phòng khám, tư vấn sử dụng, cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tổ chức tư vấn tại cộng đồng, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thuộc các nhóm đối tượng phụ nữ, thanh niên, nông dân

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, thôn, làng đạt chuẩn văn hoá; đưa chính sách dân số, gia đình và trẻ em vào hương ước, quy ước thôn, làng; có các chính sách ưu tiên, trợ giúp cho các đối tượng khó khăn tiếp cận sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình…

Theo: Thanh Nga (Cổng TTGTĐT T)

 

Ngày đăng: 24/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*