Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường

Những năm qua, bên cạnh việc thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường được huyện Yên Lạc xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, nhiều hoạt động tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn được UBND huyện triển khai tích cực, từng bước đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiện nay, toàn huyện có 61 bãi xử lý rác thải đang hoạt động, nhưng chỉ có 9 lò đốt bằng khí tự nhiên tại các xã Tam Hồng, Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Hồng Phương, Yên Phương, Nguyệt Đức, Đồng Văn và thị trấn Yên Lạc với công suất gần 500kg rác thải/1 giờ. Rác thải sinh hoạt tại các địa phương được các HTX, tổ vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, vận chuyển đến bãi chôn lấp hoặc lò đốt rác thải. Lượng rác thải sinh hoạt trong khu dân cư được thu gom, xử lý đạt trên 90%.

Đến nay, tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 96,8%. Trên địa bàn huyện hiện có 5 nhà máy nước sạch đang hoạt động tại thị trấn Yên Lạc, xã Trung Hà, xã Trung Kiên, cụm xã Hồng Phương – xã Liên Châu và cụm xã Đại Tự - xã Phú Đa. Cùng với đó, để nâng cao việc xử lý nước thải sinh hoạt, UBND huyện đã cho triển khai xây dựng 83km cống rãnh thoát nước thải ở 17/17 xã, thị trấn.

 

 

Trong nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo xây dựng bể chứa vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại cánh đồng của các xã, quán triệt nhân dân không đốt rơm rạ trong mùa thu hoạch lúa, đồng thời vận động người dân trồng rau, đảm bảo vệ sinh môi trường thực phẩm và thực hiện hỗ trợ xây dựng hầm Biogas xử lý chất thải vật nuôi cho các hộ chăn nuôi tập trung.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường trên địa bàn, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thu gom và xử lý chất thải; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước gắn với tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn huyện./.

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 21/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*