Tin kinh tế

Yên Lạc giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động

Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước và là một giải pháp quan trọng của huyện Yên Lạc trong giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Không chỉ cụ thể hoá thành chỉ tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động cũng được huyện triển khai với nhiều giải pháp thiết thực trong Kế hoạch số 798 và Kế hoạch số 1264. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn, đồng thời có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, năm 2020, toàn huyện Yên Lạc đã có 130 người đi lao động xuất khẩu tại thị trường các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Lào, Trung Quốc. Nhiều địa phương có số người đi lao động xuất khẩu đạt cao như: thị trấn Yên Lạc (24 người), xã Nguyệt Đức (15 người), xã Tam Hồng (13 người), xã Đồng Cương (12 người).

 

 

Năm 2020, trong số 93.337 người trong độ tuổi lao động, Yên Lạc đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 89.700 người, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động. Huyện chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân hỗ trợ vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm cho 1.602 lao động với số tiền trên 20,1 tỷ đồng, trong đó có 67 lao động được vay xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, năm 2020, phòng Lao động – TB&XH huyện còn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Nguyệt Đức thu hút hơn 400 lao động tham gia và đã có 63 người đạt yêu cầu sơ tuyển vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, cùng với tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện, huyện Yên Lạc sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động vào Nghị quyết hàng năm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Huyện cũng tiếp tục triển khai giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hỗ trợ học nghề, tham gia các phiên giao dịch giới thiệu việc làm và được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 21/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*