Tin kinh tế

Yên Lạc: Xử lý hơn 460 trường hợp vi phạm đất đai

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện đã giải quyết dứt điểm hơn 460 trường hợp với diện tích đất vi phạm 8,7 ha, đạt 108,5% kế hoạch đề ra trong năm.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn, cùng với chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ, huyện Yên Lạc đã tăng cường các biện pháp, huy động lực lượng và phương tiện, kiên quyết xử lý các tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đến nay, huyện đã hoàn thành 100% việc chi trả đất dịch vụ cho người dân với tổng diện tích hơn 71.000 m2. Trong xử lý tồn tại, vi phạm đất đai, huyện đã chỉ đạo 5 xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Hồng Phương và Hồng Châu xây dựng kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm cho từng trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai đảm bảo hoàn thành nội dung cam kết với Thường trực Huyện uỷ. Mặc dù các trường hợp vi phạm lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất xảy ra từ lâu, nguồn gốc đất phức tạp, một số hộ vi phạm có công trình trên đất vi phạm là nhà xưởng kiên cố, có máy móc và thiết bị trọng lượng lớn, … xong huyện đã củng cố hồ sơ, huy động lực lượng và phương tiện, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện đã giải quyết dứt điểm hơn 460 trường hợp với diện tích đất vi phạm 8,7 ha, đạt 108,5% kế hoạch đề ra trong năm. Đặc biệt, chỉ tính từ ngày 10/10 đến nay, các xã, thị trấn đã giải quyết được 61 trường hợp vi phạm đất đai. Trong số 461 trường hợp đã xử lý, có 80 trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra trước ngày 01/07/2014 và có 133 trường hợp vi phạm sau ngày 01/07/2014; có 239 trường hợp giao đất trái thẩm quyền…

 

 

Nhằm thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu cam kết với Thường trực Tỉnh uỷ trong xử lý tồn tại, vi phạm đất đai, huyện Yên Lạc đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm về đất đai. Huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm làm kết quả đánh giá công tác của năm và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch giao và để phát sinh trường hợp vi phạm mới.

 

 

 Trần Biển 

 

Ngày đăng: 24/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*