Thời sự tổng hợp

Xã Trung Nguyên tích cực xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Qua kiểm tra, rà soát, xã Trung Nguyên có tổng số 61 trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra trước ngày 01/07/2014 và có 64 trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích với diện tích hơn 27.500 m2 sau ngày 01/07/2014. Xã Trung Nguyên cũng có 80 trường hợp giao đất trái thẩm quyền với diện tích 21.580 m2.

 

Để xử lý tình trạng vi phạm về đất đai, Đảng ủy, UBND xã Trung Nguyên đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, truyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Luật Đất đai. Xã cũng đã thành lập BCĐ thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã, đồng thời ký cam kết trong việc kiểm tra phát hiện và xử lý đất đai đối với các trưởng thôn. Nhờ vậy, trách nhiệm của trưởng thôn trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý đất đai tại địa bàn đã được nâng cao một bước, số vụ vi phạm về đất đai đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không làm phát sinh các trường hợp vi phạm. Từ tháng 4/2020 đến nay, xã đã tuyên truyền vận động được 6 trường hợp vi phạm tự khắc phục vi phạm, khôi phục trả lại mặt bằng đất vi phạm và đã cam kết không tái phạm. Đối với 64 trường hợp vi phạm lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra sau ngày 01/07/2014, xã đã ra thông báo với 30 trường hợp vi phạm yêu cầu tự khắc phục hậu quả, xong các hộ không tự giác chấp hành, xã đã phải tổ chức lực lượng và phương tiện giải tỏa được 11 trường hợp vi phạm cam kết.

Mặc dù đã tích cực xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm về đất đai, xong đến nay, xã Trung Nguyên vẫn chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chế tài xử lý vi phạm của cấp xã hiện nay chưa phù hợp và chưa đủ sức răn đe với các hộ vi phạm. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm đất đai trên địa bàn, xã Trung Nguyên đang đề nghị UBND huyện hỗ trợ về lực lượng, phương tiện để xã tiến hành giải toả vi phạm tại các điểm tập kết máy công trình cỡ lớn.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 18/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*