Thông tin văn bản

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc
Ngày đăng: 18/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*