Thời sự tổng hợp

Hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 11/2020

Sáng 13/11/2020, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chương trình công tác tháng 11/2020 và một số nội dung khác. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

 

 

Với báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Về nguyên tắc phân bổ đầu tư công, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phân bổ theo thứ tự sau: các dự án đã hoàn thành chưa quyết toán, các dự án chuyển tiếp và các dự án mới.

Với báo cáo tiến độ thực hiện Đề án về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường huyện Yên Lạc giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và MT huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án đảm bảo thời gian quy định; tập trung lựa chọn nhà thầu để thực hiện; đồng thời xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường huyện giai đoạn 2021 - 2025; yêu cầu chỉ rõ thời gian cụ thể thực hiện đối với từng nội dung công việc cần thực hiện.

Kết luận báo cáo kiểm điểm công tác điều hành của UBND huyện năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị điều chỉnh bổ sung các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện; khái quát ngắn gọn các kết quả đạt được, tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 14/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*