Thời sự tổng hợp

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Lạc dự và chung vui với cán bộ và nhân dân các khu dân cư trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 12/11, các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Lạc đã tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn. Sau đây là phản ánh của phóng viên Cổng Thông tin - GTĐT huyện Yên Lạc tại một số địa bàn dân cư.

Tại xã Trung Nguyên, sáng ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy đã về dự và chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn Tân Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo UB MTTQVN huyện và lãnh đạo xã Trung Nguyên.

 

 

 

Tại đây, các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua; nêu bật vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời đại Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, “ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tình hình kinh tế - xã hội của thôn Tân Nguyên trong năm 2020. Thời gian qua, nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như: chỉ tiêu thuế nhà đất, quỹ an ninh trật tự đạt 100%; các chỉ tiêu về vận động quỹ vì người nghèo, quỹ cứu hộ thiên tai bão lụt, quỹ khuyến học, quỹ NCT. Toàn thôn có 154 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,7%, có 130 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục, có 04 tổ tự quản đạt danh hiệu tiên tiến… Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; phong trào đoàn kết phát huy dân chủ chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực. Thôn đã làm tốt công tác vận động con em lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư thường xuyên được cũng cố và hoạt động có hiệu quả, chi bộ đảng, các đảng viên nâng cao sự lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đồng thời thể hiện được vai trò hạt nhân trong các phong trào của thôn…

 

 

 

Phát biểu với cán bộ và nhân dân thôn Tân Nguyên, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí của cán bộ nhân dân thôn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thôn cần tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tích cực giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tình làng nghĩa xóm, quan tâm chăm lo đến các gia đình hộ nghèo, đối tượng chính sách, nâng cao hơn nữa đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân.

 

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã tặng lẵng hoa và quà của Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện chúc mừng cán bộ và nhân dân trong thôn.

 

Tại xã Bình Định, đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến dự và chung vui với nhân dân thôn Yên Quán trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng đi có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 

 

 

Trong năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con nhân dân thôn Yên Quán đã hăng hái tham gia và đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn; thi đua lao động trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, toàn thôn 827/907 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93%. Trong đó có 564 hộ đạt danh hiệu GĐVH 5 năm liên tục, đạt 62,1%. Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chính sách dân số và các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Trong công tác tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các ban ngành vận động, quyên góp được 14 triệu đồng, tặng 20 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách và người có công. Đặc biệt, thực hiện vận động ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt vừa qua, nhân dân trong thôn và các tăng ni, phật tử chùa Yên Quán đã quyên góp được hơn 170 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa cứu trợ gửi về huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình với mong muốn người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

 

 

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Huấn đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân thôn Yên Quán đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn cùng các ban, ngành, đoàn thể và các chi hội trên địa bàn thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, động viên bà con tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giúp đỡ những hộ còn khó khăn; phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo; làm tốt công tác bình xét gia đình văn hóa, bình xét hộ nghèo... Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng làng xóm khang trang, sạch đẹp.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng lẵng hoa của Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Yên Quán; Đảng ủy, UBND xã Bình Định cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể, 6 hộ gia đình và 24 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận thôn năm 2020.

 

Tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện và đại diện một số ban, ngành đoàn thể; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND – UB MTTQ xã Đồng Cương đã cùng chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Dịch Đồng trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn Dịch Đồng đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành và đánh giá kết quả công tác mặt trận của thôn.

Năm 2020, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Dịch Đồng tiếp tục được củng cố, phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thôn đã triển khai xây dựng rãnh thoát nước thải ở các ngõ xóm, đồng thời đổ bê tông 2 ngõ, xóm với chiều dài 220m. Cuộc ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên lũ lụt được đông đảo nhân dân ủng hộ, trong đó đã vận động được 14 triệu đồng, 330kg gạo, 70 thùng mì tôm…;  Ban công tác mặt trận thôn cũng vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 01 hộ gia đình với số tiền 70 triệu đồng… Năm 2020, thôn Dịch Đồng có 601 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 92%.

Trong không khí hồ hởi của ngày hội, bà Nguyễn Thị Hương – thôn Dịch Đồng chia sẻ: “Tôi rất vui, rất phấn khởi thấy quê hương ngày một đổi mới, đời sống nhân dân ngày một phát triển, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Trong những năm qua, bà con nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021, Cán bộ và nhân dân thôn Dịch Đồng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động; làm tốt công tác tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, không sinh con thứ 3 để nuôi dạy con tốt; phấn đấu số gia đình đạt gia đình văn hoá từ 95% trở lên, thôn làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp tỉnh,…

Trong Ngày hội Đại đoàn kết, UB MTTQ xã Đồng Cương đã trao tặng 2 suất quà trích từ quỹ vì người nghèo cho 2 hộ nghèo của địa phương và trao thưởng cho 3 tập thể, 26 gia đình văn hóa của thôn.

 

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Dịch Đồng đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị: Cấp uỷ, Ban CTMT, các đoàn thể ở thôn cần thường xuyên phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt các tiêu chí đề ra năm 2021…

 

 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Dũng đã tặng lẵng hoa của Huyện uỷ - HĐND – UBND – UB MTTQ huyện chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Dịch Đồng.

 

 

Nhóm PV Cổng TT-GTĐT huyện

 

 

Ngày đăng: 12/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*