Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động

Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có vai trò quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác này và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề lao động nông thôn tại các xã, thị trấn nhằm xác định rõ nhu cầu, mong muốn được đào tạo của người lao động từ đó xây dựng kế hoạch dạy nghề cụ thể và triển khai tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về dạy nghề, tạo bước chuyển biến tích trong nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động. Trong 5 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề Minh Tiến, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức được 50 lớp dạy nghề với 1.895 học viên, trong đó có 9 lớp cho các xã chuyển đổi cơ cấu lao động, với các nghề như: May công nghiệp, Xây dựng, điện dân dụng, Kỹ thuật trồng nấm, hoa, cây cảnh, chăn nuôi thúy, thủ công mỹ nghệ, đan lát…với tổng kinh phí là 3.675 triệu đồng.

 

 

 

Song song với công tác đào tạo nghề, huyện Yên Lạc đẩy mạnh các biện pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Huyện chủ trương thu hút, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp duy trì tốt hoạt sản xuất, kinh doanh, mở rộng sản xuất, đa dạng hoá các ngành nghề, nhằm tạo thêm việc làm mới cho người lao động trên địa bàn; quan tâm chú trọng phát triển các làng nghề như: nghề Mộc ở xã Yên Phương, TT Yên Lạc; làng nghề chế biến tơ nhựa Tảo Phú xã Tam Hồng; làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia xã Yên Đồng… từ đó tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm hộ gia đình. Cùng với đó, huyện chú trọng tới các hoạt động tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài cho người lao động. Trong 5 năm qua huyện Yên Lạc đã giải quyết việc làm cho 11.417 lượt người lao động có việc làm, bình quân đạt 3.806 lượt người/năm, trong đó có 4.592 lượt người đi làm việc trong tỉnh, 2.630 lượt người làm việc ngoại tỉnh, 1.369 lượt người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng, huyện Yên Lạc sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho những lao động khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Huyện cũng đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và tư vấn các lớp nghề, giới thiệu việc làm cho lao động sau đào tạo, đồng thời tăng cường liên kết với những công ty, doanh nghiệp có uy tín nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

 

Thu Huyền

 

 

Ngày đăng: 12/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*