Tin kinh tế

Gần 10,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Xuân Thông vừa ký Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường năm 2020 cho các khu dân cư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Xuân Thông vừa ký Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường năm 2020 cho các khu dân cư trên địa bàn. Theo đó, 09 xã bao gồm UBND các xã: Đồng Cương, Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Trung Kiên, Trung Hà, Hồng Phương, Hồng Châu và Văn Tiến sẽ được cấp kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền gần 10,7 tỷ đồng để xây dựng cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường trong năm 2020. Đây là kinh phí được huyện trích từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung cho ngân sách huyện năm 2020. Hồng Châu là xã cần xây dựng, cải tạo, sửa chữa 27 tuyến cống, rãnh thoát nước thải với chiều dài hơn 5.800 m được huyện hỗ trợ nhiều nhất, hơn 3,5 tỷ đồng; Văn Tiến được huyện hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa 44 tuyến; Đồng Cương có nhu cầu xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 m cống, rãnh thoát nước thải được huyện hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

 

 

Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo dõi, giám sát các xã trong xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả, tiến độ, hiệu quả việc thực hiện xây dựng các tuyến rãnh sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ về UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các cơ quan hướng dẫn các xã triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải theo đúng thiết kế mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch UBND huyện cũng giao UBND các xã được hỗ trợ sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức, gắn với thực tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả kinh tế.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 10/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*