Tin kinh tế

Yên Lạc: giải phóng mặt bằng 10 dự án mới

Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện GPMB xong 06 dự án chuyển tiếp từ 2019 và 10 dự án mới với diện tích GPMB hơn 100 ha. Công tác thu hồi đất, GPMB đảm bảo đúng quy trình, chế độ, chính sách quy định của nhà nước.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc cơ bản đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, qua đó đã hạn chế phát sinh vi phạm mới, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Yên Lạc đã công nhận quyền sử dụng đất cho 141 trường hợp, diện tích hơn 41.803 m2; cấp 163 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 30.280 m2; thu hồi 44 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích gần 13.549 m2; chuyển mục đích sử dụng đất 08 hồ sơ, diện tích hơn 656 m2. Huyện thực hiện giao đất dịch vụ với diện tích gần 48.663 m2. Đặc biệt, thời gian qua, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1713 về xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Đến nay, đã xử lý vi phạm 350 trường hợp về đất đai; ban hành 22 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt 330 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện GPMB xong 06 dự án chuyển tiếp từ 2019 và 10 dự án mới với diện tích GPMB hơn 100 ha. Công tác thu hồi đất, GPMB đảm bảo đúng quy trình, chế độ, chính sách quy định của nhà nước.

 

 

Trong 3 tháng cuối năm huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về đất đai đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện để từ đó có những cơ chế, chính sách phù hợp để quản lý đất đai đạt hiệu quả cao trong tình hình mới.

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 10/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*