Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện Yên Lạc chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn huyện phấn đấu không có khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ là yếu tố giúp huyện Yên Lạc thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, UBND các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm 2020, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện luôn được tăng cường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, hạn chế các tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, xử lý nghiêm các sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ công chức về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cụ thể: trong năm, huyện Yên Lạc đã tiếp 1.395 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Trong đó: khiếu nại 30 vụ việc, tố cáo 46 vụ việc và đề nghị 98 vụ việc. Tuy số lượng công dân đến kiến nghị, tố cáo năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng số lượng đơn công dân gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết giảm; tính chất, mức độ khiếu kiện của công dân không gay gắt, không phức tạp; nội dung khiếu kiện chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: đất đai, bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chiếm 67%); lĩnh vực chế độ chính sách, công tác cán bộ, tài nguyên môi trường (chiếm 33%).

 

 

 

Nhằm công khai, minh bạch nội dung tiếp công dân, sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện giao bộ phận tiếp công dân huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân của UBND huyện gửi các cấp, các ngành, cơ quan có thẩm quyền của huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với việc chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên nắm tình hình tiếp công dân và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp. Do đó, trong năm 2020, nhiều vụ việc đã được huyện giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở nên số đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Toàn huyện đã tiếp nhận và xử lý 174 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị (giảm 59 đơn so với cùng kỳ năm 2019). Đến nay, toàn huyện đã giải quyết được 69/80 đơn phải giải quyết (đạt 86%). Cụ thể, cấp huyện có 24 đơn và đã giải quyết được 23 đơn; các cơ quan UBND các xã, thị trấn phải giải quyết 56 đơn và đã giải quyết xong 46 đơn. Các đơn thư còn lại, bộ phận tiếp công dân huyện đã nghiên cứu, phân loại đơn, xác định thẩm quyền giải quyết và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời làm thủ tục báo tin cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất kéo dài.

Để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC. Theo đó, huyện sẽ nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết KNTC, tập trung vào những vụ việc phức tạp, đồng thời tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện trong thực hiện các luật về KNTC và nắm bắt kịp thời các KNTC phát sinh ở cơ sở để giải quyết triệt để. Toàn huyện phấn đấu không có khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ là yếu tố giúp huyện Yên Lạc thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

 

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 05/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*