Tin kinh tế

Huyện Yên Lạc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, Yên Lạc đã nâng giá trị sản xuất lên 1.489 tỷ đồng, tăng bình quân 0,9%/năm.

Để đạt được kết quả này, những năm qua, huyện Yên Lạc đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa, các loại cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Hiện nay, toàn huyện đã hình thành được nhiều trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 800 đến 1.200 triệu đồng/năm; có trên 70 ha mô hình sản xuất trồng trọt an toàn theo VietGAP ứng dụng công nghệ nhà màng, tưới tự động đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng được huyện đẩy mạnh với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

 

 

Trong thời gian tới, để nông nghiệp thực sự phát triển theo hướng bền vững, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Huyện tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá chuyên canh, nông nghiệp sạch, an toàn, có liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao giá trị. Huyện cũng tiếp tục vận động nhân dân gieo trồng đạt trên 13 nghìn ha để đảm bảo sản lượng lương thực từ 60 - 65 nghìn tấn, đồng thời chuyển đổi từ 400 - 450ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang nuôi thuỷ sản, trồng cây ăn quả, rau, hoa có giá trị kinh tế cao.

 

         

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 28/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*