Thời sự tổng hợp

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính

Ngày 28/10/2020, huyện Yên Lạc tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2019 - 2020. Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Kiều Như Khắc – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thăng – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương. Kết quả học tập toàn khóa có 68 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; xếp loại Giỏi có 20 học viên (chiếm tỉ lệ 29,4%); xếp loại Khá có 48 học viên (chiếm tỉ lệ 70,6%), không có học viên xếp loại trung bình. Trong đó, có 05 học viên đã được hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khen thưởng đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

 

          

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng chí khẳng định, có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám hiệu nhà trường, Huyện ủy Yên Lạc cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên. Đồng thời đồng chí đề nghị, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 28/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*