Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc phát triển sự nghiệp giáo dục

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục huyện Yên Lạc ngày càng được nâng cao, phát triển toàn diện, giữ vững tốp đầu giáo dục của tỉnh.

Huyện đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 17/17 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông đạt trên 70%; tỷ lệ vào học bổ túc trung học phổ thông, học nghề tăng, đạt gần 20%. Từ năm 2015 – 2020, huyện có 1.829 học sinh giỏi cấp tỉnh bậc Tiểu học, THCS; 257 học sinh gỏi cấp quốc gia. Chất lượng học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông, chất lượng học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, học sinh giỏi các cấp luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh.

 

 

 

Cùng với đó, cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, số phòng học kiên cố của huyện đạt tỷ lệ trên 95%, số đồ dùng thiết bị được tăng cường bổ sung đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học. 100% số trường ở các bậc học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 14 trường đạt chuẩn mức độ 2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đều đạt 100% chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, huyện Yên Lạc còn thực hiện tốt công tác thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS theo đúng quy định, bổ sung đội ngũ giáo viên cho các bậc học trên địa bàn huyện. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng; các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập trên toàn huyện được thực hiện hiệu quả.

 

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 27/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*