Thông tin văn bản

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa
Ngày đăng: 27/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*