Thông tin văn bản

Ngăn chặn tình trạng xử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

Ngăn chặn tình trạng xử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản
Ngày đăng: 27/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*