Thời sự tổng hợp

Yên Lạc triển khai giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số “tính minh bạch”

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch của huyện, triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và văn bản số 899/STTTT-TTr ngày 13/10/2020 của Sở Thông tin và truyền thông về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thi trấn trên địa bàn tiếp tục lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế…

 

          Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch của huyện, triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và  văn bản số 899/STTTT-TTr ngày 13/10/2020 của Sở Thông tin và truyền thông về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thi trấn trên địa bàn tiếp tục lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế…; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông”, “trung tâm hành chính công”; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, hỗ trợ pháp lý và tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người dân; vận hành hiệu quả Hệ thống đường dây nóng…

 

 

          Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử, phần mềm một cửa điện tử; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…

          UBND các xã, thị trấn duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận một cửa cấp xã để tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tịc cho doanh nghiệp, người dân và giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng hấp dẫn, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

          Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường – Yên Lạc công khai, minh bạch quy trình lập đối tượng thuế, hoàn trả thuế, nộp thuế, các khoản thuế phải nộp…; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuế trong việc thực thi công vụ; chủ động cung cấp các thông tin; trao đổi, giải đáp các thông tin vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế.

          Hiệp hội doanh nghiệp huyện tăng cường kết nối, tập hợp, đoàn kết các doanh ngiệp, doanh nhân trong tỉnh; cung cấp thông tin, truyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể để Hiệp hội doanh nghiệp huyện nâng cao vai trò trong việc xây dựng chính sách, quy định của huyện.

 

          Cổng Thông tin điện tử huyện tăng cường quảng bá, đẩy mạnh cập nhật thông tin và đổi mới việc xây dựng nội dung, chất lượng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nói chung và chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin nói riêng trên các loại hình báo chí, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, của các cơ quan nhà nước để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; trang fanpage để doanh nghiệp biết, phục vụ cho định hướng đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tăng cường về mục đích, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ý nghĩa của Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, cơ quan, đơn vị và các địa phương để các doanh nghiệp hiểu đúng, đánh giá, nhận xét đúng về các nội dung được khảo sát và tích cực tham gia trả lời phiếu hàng năm; tăng cường tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp nắm được lợi ích và cách thức khi truy cập vào trang Cổng Thông tin điện tử huyện để lấy thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 26/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*