Thời sự tổng hợp

Hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 10/2020

Sáng 21/10/2020, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10/2020. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chương trình công tác tháng 10/2020 và một số nội dung khác. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện.

  

Về báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 11/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị bổ sung tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ; một số nội dung đánh giá còn trùng, lặp, đề nghị rà soát, điều chỉnh lại; nội dung đánh giá chung, bổ sung ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; Về cơ cấu giáo viên chưa sắp xếp được, đề nghị bổ sung tồn tại, hạn chế. 

Trong Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT bổ sung thêm một số tồn tại, hạn chế;  việc giao chỉ tiêu về diện tích cấy lúa và diện tích cấy lúa theo hàng biên, đề nghị các xã, thị trấn chuẩn bị số liệu thống nhất với phòng Nông nghiệp để giao chỉ tiêu.

Với Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND huyện cơ bản đồng ý với báo cáo, đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ số liệu trong báo cáo.

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đặc biệt là các khoản thu; đề nghị Chi cục Thuế xây dựng báo cáo tổng hợp các khoản thu đến hết tháng 9/2020, dự tính các khoản hụt thu gửi UBND huyện; giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo xin ý kiến HĐND huyện, UBND tỉnh; UBND các xã, thị trấn tập trung quyết toán giải ngân vốn đầu tư công.

Với báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, Chủ tịch thống nhất số liệu về dân số lấy số liệu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND huyện; yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại nội dung báo cáo, đánh giá đúng tình hình thực tế về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thống nhất báo cáo theo mẫu Thông tư 19, tuy nhiên đánh giá sát với tình hình thực tế của huyện.

Đối với báo cáo tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin khẩn trương đề xuất tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào theo kế hoạch của UBND huyện, thực hiện trước 10/11/2020, đặc biệt là công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện phong trào; tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa cho phù hợp; về số liệu trong báo cáo đề nghị thống nhất về thời điểm đánh giá (số liệu chưa đồng nhất); Việc nhắc tên một số cá nhân điển hình trong báo cáo, đề nghị xem xét cân nhắc lại; Đánh giá mục tiêu chung của quá trình dài trong thời gian tiếp theo và giai đoạn 2021-2025.

Trong Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện Yên lạc (01/01/1996 - 01/01/2021), Chủ tịch UBND huyện cơ bản đồng ý với kế hoạch, đồng thời cần điều chỉnh thời gian tuyên truyền từ 01/12/2020 đến hết 10/01/2021.

Tại báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thông yêu cầu Thanh tra huyện nghiên cứu điều chỉnh, rà soát, cập nhật thêm các quyết định, quy định văn hóa công sở; một số tồn tại, hạn chế như việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác… chưa chính xác, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung; về nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2021, nghiên cứu lại “Chỉ thị số 20-CT/HU của BTV Huyện ủy; việc kê khai tài sản, minh bạch tài sản thu nhập hiện nay chưa có hướng dẫn đề nghị nêu rõ nguyên nhân tạm dừng kê khai.

Trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021, Chủ tịch đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến, gửi lại Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, cập nhật toàn bộ các công trình trên địa bàn để đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 21/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*