Thời sự tổng hợp

Chủ động triển khai kế hoạch của UBND huyện về thi hành Bộ luật lao động trên địa bàn

Huyện Yên Lạc đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn huyện.

 

           Trong những năm qua, việc chấp hành pháp luật lao động của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn huyện Yên Lạc được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện đúng quy định pháp luật về mức lương tối thiểu vùng; hỗ trợ bổ sung nhiều khoản trợ cấp cho người lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại, làm việc nặng nhọc…

          Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động, người sử dụng lao động và giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt hơn nữa pháp luật về lao động trong thời gian tới, Huyện Yên Lạc đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn huyện.

          Theo đó, toàn huyện sẽ tích cực, chủ động tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung Bộ luật lao động năm 2019 đến toàn thể nhân dân, người lao động, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, HTX và các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, qua các hội nghị, lớp tập huấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp…  

Phòng Lao động – TB&XH huyện phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động, cán bộ lao động việc làm, hòa giải viên lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.

          Liên đoàn lao động huyện tăng cường lồng ghép các nội dung triển khai thi hành Bộ luật lao động năm 2019 trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Trong đó, tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, tập huấn quy định của pháp luật trong quan hệ lao động, BHXH, BHTN cho người lao động, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng hành vi vi phạm pháp luật về lao động, BHXH, BHTN của doanh nghiệp, HTX để có biện pháp xử lý. Hướng dẫn tổ chức công đoàn xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với UBND huyện, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lao động trong các doanh nghiệp, HTX

          Ban quản lý dự án xây dựng và PTCCN huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, HTX; nắm bắt diễn biến tình hình thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, HTX tại các cụm công nghiệp, làng nghề để tăng cường công tác quản lý…

          UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Bộ luật lao động năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp người sử dụng lao động và nhân dân.

          Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung mới của Bộ luật lao động năm 2019 để tổ chức thực hiện kịp thời, sửa đổi nội quy lao động, các quy chế, quy định của doanh nghiệp, HTX. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức tuyên truyền bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người lao động trong doanh nghiệp, HTX…

           Việc triển khai kế hoạch nhằm thi hành Bộ luật lao động 2019 một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả từ đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn./.

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 15/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*