Tin kinh tế

Yên Lạc nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020, huyện Yên Lạc đã ban hành kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị, đồng thời tổ chức có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực canh tranh trên địa bàn.

Cùng với tăng cường chấn chỉnh công tác thực thi công vụ của bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở, thực hiện công khai và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mạng Internet, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cắt giảm hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong số 16.111 hồ sơ đã giải quyết, huyện Yên Lạc có 15.869 hồ sơ, đạt 98,5% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Huyện thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế, nộp thuế, phí và lệ phí qua mạng để giảm chi phí, thời gian, công sức cho các doanh nghiệp, người dân, tổ chức, cá nhân. Đồng thời xem xét gia hạn nộp thuế cho 23 doanh nghiệp với số tiền 482 triệu đồng, trong đó tiền thuê đất là 228 triệu đồng, thuế GTGT là 243 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 11 triệu đồng. Song song với tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi và thu hút đầu tư vào các dự án tại địa bàn, huyện Yên Lạc cũng đẩy mạnh việc công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh; tích cực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường, điện, nước để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và giao thương giữa các xã, thị trấn, các vùng lân cận.

 

 

 

Trong phát triển kinh tế, huyện khuyến khích phát triển công nghiệp, các làng nghề, ngành nghề truyền thống. Đến nay, một số ngành nghề có thế mạnh như: mộc dân dụng, mộc thủ công mỹ nghệ, tái chế nhựa, phôi thép, vật liệu xây dựng … được duy trì và phát triển mạnh. Tại các Cụm công nghiệp Tề Lỗ, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc đã có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. Hiện nay, huyện đang tiếp tục quy hoạch mở rộng các Cụm Công nghiệp Yên Đồng, Đồng Văn, Minh Phương và hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Trung Nguyên để thu hút phát triển sản xuất kinh doanh cho các địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Yên Lạc là huyện thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư công với tỷ lệ giải ngân đạt 63%; triển khai bồi thường, GPMB được 16 dự án chuyển tiếp và dự án mới. Trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng có ý nghĩa tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà như: dự án Đường Vành đai 3 của huyện; Dứ án đường Vành đai 3 của tỉnh; Dự án ngập lụt và quản lý nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19, huyện tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đã có 13.966 đối tượng với số tiền trên 16 tỷ đồng.

Để giữ vững và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Huyện tập trung xây dựng bộ máy chính quyền “thân thiện, chuyên nghiệp”, chuyển nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “hỗ trợ doanh nghiệp”, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong cải thiện chỉ số PCI. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ cho các dự án có tính khả thi cao; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm tạo mặt bằng sạch thực hiện các dự án.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 15/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*