Thông tin đấu thầu

Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200977177   -   00 Thời điểm đăng tải  29/09/2020 14:02
 Số hiệu KHLCNT 20200977168
 Tên KHLCNT Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z045788 - UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
 Chủ đầu tư UBND xã Nguyệt Đức huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/09/2020 - 14:02 Đến ngày  09/10/2020 - 15:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 09/10/2020 - 15:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 3.671.265.000 VND (Ba tỷ sáu trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi năm nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 44.000.000 VND (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
HSMT-BV.rar

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtinduthau.com.vn

 

Ngày đăng: 13/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục