Tin kinh tế

Yên Lạc tiếp nhận và giải quyết đạt 1.957 hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả từ năm 2015 đến tháng 8/2020, huyện đã tiếp nhận và giải quyết đạt 1.957 hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 100%, trong đó 1.083 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết.

Thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, huyện Yên Lạc đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xác định, phân loại các trường hợp vi phạm làm cơ sở để thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ công chức địa chính xã, thị trấn, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được tập huấn quán triệt các quy định về xử lý vi phạm hành chính và cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực đất đai. Các thủ tục hành chính, mẫu đơn, tờ khai và các quy trình giải quyết từng loại hồ sơ được UBND huyện niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công giúp cho việc tra cứu của người dân được thuận tiện và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các văn bản về chính sách, pháp luật của nhà nước về đất đai cũng được các địa phương phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ các quy định của Nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Để đáp ứng yêu cầu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong nhiều năm qua, UBND huyện đã tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan chuyên môn, trong đó có phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Với mỗi công chức, viên chức và lao động hợp đồng được trang bị 01 máy tính, máy in, tủ hồ sơ, bàn làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cơ bản đáp ứng đầy đủ thiết bị cho từng vị trí công chức, viên chức và người lao động. Phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm tra hồ sơ, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan tổ chức có liên quan trong lĩnh vực đất đai được nhanh chóng, thuận tiện, UBND huyện cũng đã bố trí thêm kho lưu trữ hồ sơ của các năm. Kết quả từ năm 2015 đến tháng 8/2020, huyện đã tiếp nhận và giải quyết đạt 1.957 hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 100%, trong đó 1.083 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết. Toàn huyện có 4.974 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã có 1.957 giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được cấp lần đầu; có 209 giấy chứng nhận đã được cấp trên tổng số 1.452 trường hợp vi phạm đất đai trước ngày 01/07/2014.

 

 

Mặc dù đạt được kết quả cao trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song nhiều hạn chế, bất cấp cũng được huyện chỉ ra và cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác lãnh, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện có lúc, có nơi còn chưa quyết liệt, chưa thường xuyên; một số xã có hiện tượng buông lỏng quản lý, còn xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, quá thời gian quy định. Để giải quyết những tồn tại, hạn chế này, huyện Yên Lạc sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng đất đai. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tránh bỏ lọt vi phạm vi đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị kéo dài trên địa bàn.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*