Tin kinh tế

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Chiều ngày 12/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tính đến ngày 30/9/2020, tổng nguồn vốn 369.540 triệu đồng, tăng 7.744 triệu đồng. Doanh số cho vay trong kỳ là 20.601 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 84.487 triệu đồng với 9.308 hộ vay vốn từ đầu năm; Doanh số thu nợ từ đầu năm là 57.590 triệu đồng. Tổng dư nợ 360.820 triệu đồng, tăng 5.064 triệu đồng so với quý trước và tăng 26.895 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 84,6% kế hoạch được giao năm 2020. Duy trì thực hiện tốt giao dịch tại 17 xã, thị trấn, chấp hành nghiêm túc quy trình giao dịch xã, công khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi tại các điểm giao dịch. Các tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác với tổng dư nợ 359.552 triệu đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ với 9.282 hộ dư nợ. Đến ngày 30/9/2020 có 295 tổ tiết kiệm và vay vốn, kết quả đánh giá xếp loại có 271 tổ xếp loại tốt; chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đạt cao…

 

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan như: công tác kiểm tra giám sát, công tác chỉ đạo còn chưa cương quyết, chưa thường xuyên; một số hộ vay có điều kiện để trả nợ nhưng vẫn cố tình chây ỳ; một số hộ vay gặp khó khăn, bỏ đi khỏi địa phương nên công tác đôn đốc, thu hồi nợ gốc, lãi gặp nhiều khó khăn; tình hình hộ vay trả nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn…

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban đại diện NHCSXH huyện đạt được trong thời gian qua và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020 đó là: các thành viên trong Ban đại diện NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo địa bàn các xã được phân công. Triển khai ứng dụng giao dịch tài chính cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tổ chức, thực hiện giải ngân đối với chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng; phối hợp các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền các chính sách ưu đãi và thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV, bám sát tình hình nợ của các hộ vay để đôn đốc nhắc nhở hộ vay trả nợ đúng hạn, bình xét cho vay đúng quy định.

 

Anh Đào

 

 

 

Ngày đăng: 13/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*