Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 8/10/2020, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cho ý kiến vào một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Huấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, sau khi được thông qua các dự thảo báo cáo, các đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận và bổ sung một số nội dung và phân tích chi tiết từng lĩnh vực trong dự thảo báo cáo, đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân, hạn chế, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt, nhất là công tác giải quyết đơn thư KNTC, giải tỏa lấn chiếm đất đai; công tác vệ sinh ATTP, vấn đề nước sạch, tỷ lệ người dân tham gia BHYT và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020…

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 3 tháng tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020; Tăng cường quản lý đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch; Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; Xử lý, giải quyết các tồn tại trong vi phạm, quản lý đất trên địa bàn huyện; hoàn thành mục tiêu đưa xã Liên Châu đạt xã NTM trong năm 2020, hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng 2 xã Đại Tự, Hồng Phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể…

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 08/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*