Tin kinh tế

Yên Lạc bồi thường, GPMB 23 dự án chuyển tiếp và dự án mới trong 9 tháng đầu năm 2020

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã triển khai bồi thường, GPMB được tổng số 23 dự án chuyển tiếp và dự án mới với diện tích bồi thường 198,3 ha, trong đó đã có 16 dự án thực hiện xong công tác GPMB với diện tích hơn 120 ha và số tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 256,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền về cơ chế, chính sách của nhà nước, của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB đến mọi đối tượng với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Cùng với đó, công tác bồi thường GPMB được huyện tổ chức thực hiện quyết liệt, đảm bảo đúng quy định, chế độ, chính sách của nhà nước như: công tác kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức niêm yết công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã triển khai bồi thường, GPMB được tổng số 23 dự án chuyển tiếp và dự án mới với diện tích bồi thường 198,3 ha, trong đó đã có 16 dự án thực hiện xong công tác GPMB với diện tích hơn 120 ha và số tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 256,8 tỷ đồng. Trong số các dự án đã thực hiện GPMB, huyện đã hoàn thành nhiều dự án lớn chuyển tiếp từ năm 2019 sang như: Dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc – Bình Dương; Dự án Đường vành đai 3 huyện Yên Lạc tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303 (Đền Gia Loan);Dự án xây dựng Cụm Công nghiệp Minh Phương; Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City tại thị trấn Yên Lạc; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Yên Lạc, đoạn từ đê Trung ương (dốc Đài chiến thắng) đi đê bối xã Đai Tự; Dự án Cải tạo đường giao thông xã Đại Tự (tuyến đi xã Vĩnh Ninh).

 

 

Tuy nhiên, ở một số dự án có tiến độ bồi thường, GPMB còn chậm, huyện phải tiến thực hiện công tác cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó thì có một phận người dân có đất bị thu hồi chưa chấp hành nghiêm pháp luật và các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, gây khó khăn cho công tác kiểm kê đất đai, tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, cùng với thực hiện đúng trình tự thủ tục các bước thu hồi đất giải phóng mặt bằng, huyện Yên Lạc sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền từ huyện đến cơ sở để thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, GPMB bàn giao đất cho Nhà nước đúng thời gian. Huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môni, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai không để tình trạng tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 08/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*