Thời sự tổng hợp

HĐND huyện giám sát thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Yên Lạc

Sáng ngày 6/10, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có buổi giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Yên Lạc. Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Lạc đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu về giải quyết TTHC khi cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Theo báo cáo của UBND huyện, từ 01/01/2018 đến 30/6/2020 có 390 TTHC đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa (trong đó cấp huyện có 290 TTHC, cấp xã có 100 TTHC); tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết xong 12.160 hồ sơ và đã giải quyết xong trước hạn là 1.297 hồ sơ đạt 10,67%, giải quyết đúng hạn 10.834 hồ sơ, đạt 89,10%; tại các xã, thị trấn, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 194.597 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 22.292 hồ sơ, đạt 11,46%, hồ sơ giải quyết đúng hạn là 172.171 hồ sơ, đạt 88,49%, chậm hạn 5 hồ sơ… Nhìn chung, công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện được triển khai và duy trì thực hiện tốt. UBND huyện không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

 

 

 

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính ở huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập: Công tác chỉ đạo thực hiện ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu, chật hẹp; việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thông qua phần mềm ứng dụng tại Bộ phận một cửa ở các xã thị trấn chưa thành nề nếp, chủ yếu dừng lại ở việc cập nhật.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn giám sát đề nghị huyện làm rõ một số nội dung, cần bổ sung thêm một số số liệu trong báo cáo như: nội dung và hình thức tuyên truyền, đã tổ chức tập huấn được bao nhiêu buổi, chế độ chính sách được hỗ trợ và chi trả như thế nào? Bổ sung các quy chế, kế hoạch, hướng dẫn ban hành…; một nguyên nhân chậm giải quyết hồ sơ của cấp xã, thị trấn; rà soát lại và cho ý kiến về những thủ tục còn rườm rà, chồng chéo; bổ sung đánh giá về kết quả công tác cán bộ, ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, sự hài lòng của người dân và các tổ chức trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC…

 

 

 

 

Kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Dũng khẳng định: Cải cách TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, muốn vậy phải giải quyết được những vấn đề người dân bức xúc nhất, cung cấp những dịch vụ người dân cần nhất. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, UBND huyện cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ công chức và người dân trong CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này; tăng cường cơ sở vật chất. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công việc; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các địa phương. Tiếp tục duy trì giữ vững vị trí quán quân khối huyện, thành phố về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Anh Đào

 

 

Ngày đăng: 06/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*