Thông tin văn bản

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021
Ngày đăng: 25/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*