Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc: 19 hộ có người chấp hành xong án phạt tù trở về được vay vốn trên 700 triệu đồng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Trong 2 năm 2018 và 2019, toàn huyện có tổng số 181 vụ tội phạm hình sự, đã khởi tố điều tra 246 đối tượng, và hiện nay đã có 114 đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, trong đó có 97 đối tượng án treo, 17 đối tượng cải tạo không giam giữ; có 01 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội đang giáo dục tại xã; có 158 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Yên Lạc là một huyện thuần nông đang trên đà phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Mặc dù tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm hình sự trong hai năm trở lại đây được kiềm chế và chưa phát sinh vấn đề phức tạp, song số lượng người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú tăng đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 2 năm 2018 và 2019, toàn huyện có tổng số 181 vụ tội phạm hình sự, đã khởi tố điều tra 246 đối tượng, và hiện nay đã có 114 đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, trong đó có 97 đối tượng án treo, 17 đối tượng cải tạo không giam giữ; có 01 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội đang giáo dục tại xã; có 158 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

 

 

Chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động trao đổi, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự được các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức thường xuyên, đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú. Toàn huyện đã thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”. Công an huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, án treo, các hình phạt bổ xung theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhờ vậy mà công tác thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo. Kết quả, trong 2 năm qua, huyện đã tổ chức thi hành án được tổng số 131 bản án và Quyết định Thi hành án hình sự. Trong đó, đã có 83 người đã chấp hành xong án phạt và được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt theo quy định. Huyện cũng lập hồ sơ và đề nghị Toà án nhân dân huyện rút ngắn thời gian thử thách của án treo; giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại cho 13 trường hợp. Với số lượng 159 người đã chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương trong 2 năm qua, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, giáo dục, giúp đỡ làm các thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp căn cước công dân; đồng thời phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm. Đã có 19 hộ có người chấp hành xong án phạt tù trở về được vay vốn trên 700 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*