Tin kinh tế

Xã Đồng Văn giải quyết việc làm mới cho 1.020 lao động nông thôn

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến năm 2020, xã Đồng Văn đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 7.631 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn xã đạt 66,2%; có 31 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có 1.020 lao động nông thôn được giải quyết việc làm mới.

 

           Xác định việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm kỳ qua, xã Đồng Văn đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách của tỉnh, của huyện về giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người dân, giúp người dân nắm được thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Hàng năm, xã đều chỉ đạo các khu dân cư rà soát nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác lao động, giải quyết việc làm; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là tạo việc làm cho thanh niên, nông dân, phụ nữ...

Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, xã đã tập trung nhiều giải pháp như dạy nghề, phát triển ngành nghề vốn có, các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với xã nhà, chú trọng công tác xuất khẩu lao động và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trên địa bàn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh…

 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến năm 2020, xã Đồng Văn đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 7.631 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn xã đạt 66,2%; có 31 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có 1.020 lao động nông thôn được giải quyết việc làm mới. Nhiều lao động có việc làm ổn định đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 6,67% năm 2016 xuống còn 1,19% năm 2020./.

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 02/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*