Thời sự tổng hợp

HĐND huyện giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tam Hồng

Sáng ngày 30/9, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tam Hồng.

Theo báo cáo của xã Tam Hồng, từ tháng 1/2018 đến nay việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” trên địa bàn xã đã góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt tối đa việc đi lại cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, nhanh gọn, hiệu quả, tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Lao động TB&XH, Địa chính, Xây dựng, Công an đều được niêm yết công khai; đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” đều có trình độ chuyên môn và ý thức tổ chức kỷ luật, không có biểu hiện sách nhiễu trong thực thi công vụ…

 

Tính đến nay, xã Tam Hồng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được 16.517 hồ sơ, đạt 100%, trong đó: năm 2018 tiếp nhận và giải quyết xong 7.185 hồ sơ; năm 2019 là 6.203 hồ sơ; 6 tháng đầu năm 2020 xã đã tiếp nhận và giải quyết xong 3.129 hồ sơ, đạt 100%...

Sau khi nghiên cứu báo cáo và kiểm tra trực tiếp bộ phận giao dịch “một cửa” “một cửa liên thông” của xã, phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà xã Tam Hồng đạt được trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận “một cửa” “một cửa liên thông” của xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCHC chưa được quan tâm; xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ công chức và người dân trong CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cần phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường cơ sở vật chất; báo cáo cần phân tích rõ từng lĩnh vực về những tồn tại, hạn chế, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới xã cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời cần khắc phục ngay một số hạn chế để công tác cải cách TTHC hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân theo hướng phục vụ dịch vụ hành chính công.

Những đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát, UBND xã Tam Hồng đã tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 30/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*