Thông tin đấu thầu

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại khu vực Sau Trại và Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện yên Lạc

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại khu vực Sau Trại và Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện yên Lạc
Ngày đăng: 28/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục