Thông tin đấu thầu

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu
Ngày đăng: 28/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục