Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc khắc phục những hạn chế để xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đã được chỉ ra tại Văn bản số 456 ngày 19/11/2015 của Văn phòng Điều phối về thẩm định, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, cùng với giữ vững các tiêu chí đã đạt, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tự nguyện hiến đất, góp đất, ủng hộ tiền của, ngày công lao động để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi đạt chuẩn huyện NTM năm 2015, Ban chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập để tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dưng NTM trên địa bàn. BCĐ huyện đã tiến hành rà soát các tiêu chí, tháo gỡ khó khăn, đưa xã Đồng Cương về đích nông thôn mới năm 2016; đồng thời hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khắc phục những tồn tại trong các tiêu chí như: môi trường, cảnh quan nông thôn, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ, cơ quan thuộc UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nêu cao quy chế dân chủ, quy chế giám sát và các chương trình phối hợp hành động trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động tự nguyện hiến đất, góp đất, ủng hộ tiền của và ngày công lao động để xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông nghiệp đã được các xã phát huy hiệu quả, nhiều giải pháp đồng bộ để đưa ngành nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai và nhân rộng. Huyện đã triển khai được 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên chuối tiêu hồng với diện tích 50 ha tại xã Liên Châu và trên ớt xuất khẩu với diện tích 12 ha tại xã Nguyệt Đức. Bên cạnh đó, huyện cũng hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn có ứng dụng công nghệ nhà màng, tưới tự động và các sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đại Tự, Hồng Phương, Liên Châu, Văn Tiến.

Trong chăn nuôi, huyện Yên Lạc đã quy hoạch xây dựng mới khu chăn nuôi tập trung tại xã Liên Châu với quy mô diện tích 77 ha, có 11 cơ sở chăn nuôi thường xuyên từ 35.000 - 45.000 con lợn và 10.000 - 20.000 gà thịt. Các trang trại nuôi trồng thuỷ sản thâm canh trên địa bàn các xã, thị trấn đã áp dụng giống thuỷ sản, công nghệ nuôi mới và thức ăn công nghiệp cho năng suất gấp 4 - 5 lần so với nuôi thông thường. Đặc biệt, với hiệu quả kinh tế bước đầu từ 02 mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao”, huyện Yên Lạc đang khuyến khích nhân rộng mô hình này ra địa bàn các xã, thị trấn để tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Hiện nay, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác của huyện đã đạt hơn 150 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đã đạt 55 triệu đồng/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2015.

 

 

Khắc phục tồn tại trong thực hiện tiêu chí môi trường, huyện Yên Lạc đã xây dựng Nghị quyết về phát triển sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Dự án trồng cây xanh trên một số tuyến đường được huyện triển khai đã góp phần cải thiện, tạo môi trường xanh và văn minh trên địa bàn. Hàng năm, huyện tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân và giao chỉ tiêu trồng từ 50.000 - 60.000 cây xanh phân tán tại các tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ xóm, các khu trang trại cho các xã, thị trấn để tạo cảnh quan, bóng mát vùng nông thôn, đồng thời đã huy động nhân dân trồng, chăm sóc trên 10 km tuyến đường hoa trong khu dân cư, góp phần thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Công tác thu gom, xử lý rác thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư được các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên. Huyện tuyên truyền trong nhân dân thực hiện phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ ngay tại hộ gia đình; đưa thêm 01 nhà máy xử lý rác thải tại xã Tam Hồng đi vào hoạt động, đồng thời quy hoạch địa điểm xây dựng thêm 03 nhà máy rác xử lý rác thải tại các xã Yên Đồng, Đồng Văn và Tề Lỗ. Huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa, cải tạo được 63,3 km rãnh thoát nước thải nông thôn, qua đó đã góp phần làm sạch môi trường nông thôn.

 

 

 

Với hơn 56 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tính đến cuối tháng 01/2016, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các xã chủ động rà soát đầu tư các hạng mục công trình phục vụ chương trình NTM; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình để đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu các tiêu chí xây dựng NTM vừa tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong xây dựng NTM, huyện thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu và huy động tối đa nguồn lực tại địa phương, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất kết hợp với huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân, nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng các công trình và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến nay, toàn huyện đã không còn nợ xây dựng cơ bản trong NTM.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Yên Lạc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM theo chiều sâu, gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng của từng xã theo Chương trình OCOP để ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, có trên 30% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trên 25% số thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu và trên 15% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, BCĐ xây dựng NTM huyện yêu cầu BCĐ xây dựng NTM các xã cần xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện, lộ trình thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch. BCĐ huyện đã tiến hành ký cam kết thời gian về đích đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu với các xã đăng ký hoàn thành trong năm, đồng thời đang tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và là chủ thể trong xây dựng NTM.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 28/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*