Văn bản Quy phạm PL

Quyết định về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ cc việ chức và người lao động trực thuộc ubnd huyện

ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ cc việ chức và người lao động trực thuộc ubnd huyện
Ngày đăng: 25/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*